Debattledare

Moderator

Den tjänst jag erbjuder är att vara en resursperson för er som anordnar konferenser, seminarier, debatter eller andra tillställningar t. ex. en gala. Som moderator hjälper jag till med allt från strukturera upp konferensen eller seminariet till att programmet följs enligt tidsschema. I det ingår att det blir smidiga och naturliga övergångar mellan föreläsningar och pauser, fånga upp den röda tråden under dagen och knyta ihop säcken innan dagen är slut. Jag ser också till att de extra detaljerna flyter på under dagen. Strukturerar och tydliggör, i samråd med er, vilken roll moderatorn skall ha. Guidar publiken igenom dagen på ett professionellt sätt. Öppnar upp till dialog genom att ställa frågor och hålla igång debatten under seminariet eller konferensen.

Debattledare

Jag hjälper uppdragsgivaren att få en bra och innehållsrik debatt eller som det ibland heter panelsamtal. Debattledarens roll är att hålla debatten levande och ställa relevanta frågor och följdfrågor. Vara snabb i replikerna och kunna ifrågasätta det som tas upp i debatten. Det gäller att vara med från början till slut och kunna binda ihop de lösa trådarna i en debatt.

Konferencier 

En person som upprätthåller kontakten mellan scen och publik vid en konferens, seminarium eller festillställning. Hur man utför uppdraget varierar utifrån dess innehåll och ämne.Jag läser in mig på det ämne som diskuteras och kontaktar föreläsarna för att få en inblick i vad de kommer att lyfta fram i sina föreläsningar.