Annas meriter

Säljarbete

Min kompetens av strategiskt sälj och projektledning har präglats i Gateway to Lapland som är ett privatsäljbolag. Min arbetsuppgift var att bygga upp en struktur och en plattform i form av leverantörsavtal, säljplaner och implementera strategiskt viktiga kontakter för företaget. Presentera affärsidé till offentliga organ och turistdestinationer i länet.

Projektledning

  • Projektledare Europa
    Arbetade med att bygga upp ett Europakontor i Sollefteå. Kontorets uppgift var att bistå föreningsliv, offentligsektor och privata näringslivet med rådgivning och stöd i samband med EU strukturfondsprojekt.
  • Projektledare Jämställdhetsdelegationen
    Arbetade som projektledare för jämställdhetsdelegationen i Norrbottens län.  Projektet gick ut på att arbeta fram strukturer och arbetssätt för att nå ut jämställdhetsintegrering i länet. Ansvarsområden var bl.a att tillsammans med jämställdhetsdelegationen arbeta fram en handlingsplan, planera och genomföra aktiviteter som bidrog till att uppnå jämställdhetsintegrering i länet.
  • Projektledare för IF Metall Mellersta Norrland
    Arbetade med facklig politisk samverkan för IF Metall Mellersta Norrland. Byggde upp en modell och plattform hur man ökar det fackliga politiska arbetet inom avdelningen. Ett av de roligaste jobben jag har haft. Jobbat i en dynamisk organisation där resultatet räknades.

Utbildad journalist

Gått journalistlinjen vid Mitthögskolan, Sundsvall och tog min examen våren 2012 . Särskilt stolt och tacksam eftersom Mitthögskolan i Sundsvall fick betyget som bästa journalistutbildningen, enligt en undersökning som tidskriften Moderna Tider gjorde 2001.

Internationellt arbete

Arbetade som trainee på ministerrådet i Bryssel, enheten Social affaires. Mina ansvarsområden var regionala utvecklingsfrågor, där ingick arbetsmarknadsfrågor, jämställdhetsfrågor och strukturfondsfrågor. Syftet för mig under denna period var att få en fördjupad erfarenhet och kunnande om EU:s arbetsområden och arbetssätt och praktisera mina språkkunskaper.

Handläggare

Arbetade som handläggare på strukturfondsekretariatet på Länsstyrelsen i Norrbottens län under ett par år. Mina ansvarsområden var att handlägga EU projekt inom utbildning-, jämställdhet- och arbetsmarknadsfrågor.

Politiskt skolad

Har jobbat för och inom den politiska världen ett par år. Har lärt mig hur en slipsten ska dras,vilket jag använder mig av i mina föreläsningar och coachningar till fackförbund, politiska organisationer och politiker.

Egen företagare

Har drivit tillsammans med min kusin en fiske- och konferensanläggning i Norrbotten.
Driver idag eget konsultföretag och utför uppdrag som moderator, konferencier, projektledare och föreläsare.

Mina arbetsspråk

Jag utför uppdrag med arbetsspråken svenska, engelska och tyska.