Jämställdhet

Inom detta ämnesområde föreläser jag mycket, har bred erfarenhet av arbete med jämställdhetsfrågor. Föreläsningarna skräddarsy jag utifrån dialog med uppdragsgivaren.

Vem bestämmer hur du ska vara som kvinna idag ?

På ett roligt men med en ändå allvarligt sätt föreläser jag om vilka krav som ställs på kvinnor idag, hur fördomar och annat späs på. Hur förväntas det att du ska vara i yrkeslivet, privatlivet ? Vem sätter gränsen, kanske är det vi själva ”kvinnorna” som sätter kraven på oss själva och på våra systrar.

Jämställdheten kommer inte framåt förrän vi kvinnor börjar se varandra som resurser och inte konkurrenter

Vi pratar om att jämställdheten inte kommer framåt, där ser jag ett av problemen att oftast när en kvinna kommer till toppen vill hon sitta där som herren på täppan själv.Vi lyfter inte fram varandra, man ser varandra som hot istället för resurser. Jag vill genom min föreläsning visa på att det behövs ett nytt synsätt och visar på konkreta exempel hur det föder framgång om vi börjar lyfta fram varandra.

Mammarollen

Sen jag blev mamma har jag nog fått livets chock, och nu menar jag inte hur det är att bli mamma utan alla fördomar om hur man förväntas vara och alla goda råd som följer med den. Jag föreläser om hur det är att bli mamma i Sverige 2010! Går det att kombinera mammarollen och karriären, är det okey att vara en karriärist som mamma ?