Härskartekniker

Inom detta ämnesområde föreläser jag om de olika härskarteknikerna som vi möter i vardagen och arbetet.

Härskartekniker – Utövas dagligen av både män och kvinnor

Jag tar oss igenom under en föreläsning de olika härskarteknikerna på ett roligt och underhållande sätt. Samtidigt med en hög dos av allvar. Visar på konkreta exempel från privatlivet, vardagslivet och yrkeslivet hur vi dagligen möts av de olika härskarteknikerna och hur vi själva utövar dem utan att veta om det själv. Efter föreläsningen kommer deltagarna att bli mer medvetna om teknikerna och lättare i ett tidigt skede kunna hantera dem. Dessutom kommer deltagarna kunna känna igen en härskare och lära sig hur man bemöter den.