Företagande

Inom detta ämnesområde föreläser jag om hur du lyckas från start och vilka framgångsparametrar som är viktiga.Föreläsningarna skräddarsy jag utifrån dialog med uppdragsgivaren.

Hur blir din affärsidé ett vinnande koncept ?

Föreläser om hur man går från Idé till verklighet. Hur man konkret tar sig fram från att ha en idé med en produkt, men hur lyckas du nå ut på marknaden med produkten? Anna berättar om sin egen resa och ger konkreta och handfasta tips hur man marknadsför sig och hur man bygger upp det strategiska tankesättet. Vidare så lyfter föreläsningen fram konkreta exempel på hinder som kan uppstå under resans gång och hur man kommer förbi dem.

Nätverkande A och O

Här ger jag konkreta exempel för företag hur viktigt det är att nätverka, hur ska man arbeta i nätverk? hur bygger man upp nätverk? Hur viktigt är det att synas och hur marknadsför du din verksamhet på rätt sätt ! Kvinnor kom ihåg att nätverka!

Min ambition med föreläsningen är att få oss kvinnor att förstå att vi måste hjälpa varandra och delge oss av varandras kompetenser och kunskaper. Viktigt att vi synliggör och lyfter andra kvinnor i arbetslivet. Se varandra som resurser och möjligheter. I arbetet med Jämställdhet är det viktigt att vi kvinnor börjar hjälpa varandra och använder oss mer av våra nätverk. Hur bildar vi nätverk idag ? Hur använder vi oss av nätverk ?

Kvinnligt företagande

Varför benämns det uttrycket? Varför heter det så? Vem har kommit på begreppet kvinnligt företagande? Varför inte säga företagare är vi oavsett om man är kvinna eller man. Jag inspirerar och delger andra mina tankar kring företagande, hur går man tillväga från idé till handling ? Vad skall man tänka på, vilka problem kontra möjligheter stöter man på som företagare.