Utbud av tjänster

Frilansjournalist

I dag jobbar jag som frilansjournalist. Jag skriver för veckotidningar, fackpress och dagstidningar. Jag gör även jobb som granskande journalist. Jag ser den lilla människan i samhället och när jag gör jobb så sätter jag mig in i uppdraget till 100 procent. En egenskap som jag är känd för är att jag ger mig inte förrän sanningen kommer fram.Tipsa mig gärna om du som läser detta har funderingar eller idéer på saker som borde skrivas mer om.

Gått journalistlinjen vid Mitthögskolan, Sundsvall och tog min examen våren 2012 . Särskilt stolt och tacksam eftersom Mitthögskolan i Sundsvall fick betyget som bästa journalistutbildningen, enligt en undersökning som tidskriften Moderna Tider gjorde 2001.

Moderator

Den tjänst jag erbjuder är att vara en resursperson för er som anordnar konferenser, seminarier, debatter eller andra tillställningar t. ex. en gala. Som moderator hjälper jag till med allt från strukturera upp konferensen eller seminariet till att programmet följs enligt tidsschema. I det ingår att det blir smidiga och naturliga övergångar mellan föreläsningar och pauser, fånga upp den röda tråden under dagen och knyta ihop säcken innan dagen är slut. Jag ser också till att de extra detaljerna flyter på under dagen. Strukturerar och tydliggör, i samråd med er, vilken roll moderatorn skall ha. Guidar publiken igenom dagen på ett professionellt sätt. Öppnar upp till dialog genom att ställa frågor och hålla igång debatten under seminariet eller konferensen.

Föreläsare

Jag har hållit föreläsningar för både chefer, ledningsgrupper, arbetslag och även på stora konferenser som en uppiggande föreläsning.Haft allt ifrån små grupper till upp 120 personer som har lyssnat på mig. Utvalda föreläsningar jag presenterar :

  • Härskartekniker
  • Företagande
  • Välj glädjen i livet
  • Jämställdhet

Debattledare

Jag hjälper uppdragsgivaren att få en bra och innehållsrik debatt eller som det ibland heter panelsamtal. Debattledarens roll är att hålla debatten levande och ställa relevanta frågor och följdfrågor. Vara snabb i replikerna och kunna ifrågasätta det som tas upp i debatten. Det gäller att vara med från början till slut och kunna binda ihop de lösa trådarna i en debatt.

Konferencier 

En person som upprätthåller kontakten mellan scen och publik vid en konferens, seminarium eller festillställning. Hur man utför uppdraget varierar utifrån dess innehåll och ämne.Jag läser in mig på det ämne som diskuteras och kontaktar föreläsarna för att få en inblick i vad de kommer att lyfta fram i sina föreläsningar.

Projektledare

Har lång erfarenhet av att arbeta medprojektledning. Tar uppdrag av kortare samt längre karaktär som projektledare. Har bland annat jobbat med strategiskt säljarbete, jämställdhetsarbeta på länsnivå och fackligt politiskt arbete.

 • Projektledare Europa kontor
  Arbetade med att bygga upp ett Europakontor i Sollefteå. Kontorets uppgift var att bistå föreningsliv, offentligsektor och privata näringslivet med rådgivning och stöd i samband med EU strukturfondsprojekt.
 • Projektledare Jämställdhetsdelegationen
  Arbetade som projektledare för jämställdhetsdelegationen i Norrbottens län. Projektet gick ut på att arbeta fram strukturer och arbetssätt för att nå ut jämställdhetsintegrering i länet.Ansvarsområden var bl.a att tillsammans med jämställdhetsdelegationen arbeta fram en handlingsplan, planera och genomföra aktiviteter som bidrog till att uppnå jämställdhetsintegrering i länet.
 • Projektledare för IF Metall Mellersta Norrland
  Arbetade med facklig politisk samverkan för IF Metall Mellersta Norrland. Byggde upp en modell och plattform hur man ökar det fackliga politiska arbetet inom avdelningen. Ett av de roligaste jobben jag har haft. Jobbat i en dynamisk organisation där resultatet räknades.

Utbildare

Några utbildningar som jag håller är :

  • Bli duktig på att bilda opinion
   Bli en duktig skribent. Jag håller i utbildningar hur du kan skriva bra insändare, debattartiklar och pressmeddelanden. Lär ut enkla knep hur man når ut med ett budskap genom skrift och hur man skriver en insändare som lockar till läsning.Oftast brukar uppdragsgivaren kombinera ihop denna utbildning med konsten att föra ut ett budskap muntligt.
  • Konsten att nå ut med ditt budskap muntligt
   Jag har jobbat med grupper hur man når ut med ett budskap och blir en duktig retoriker. Hur lyckas man få en publik, ett arbetslag eller en grupp att lyssna på ditt budskap.Hur lägger man upp en föreläsning och får den till att bli intressant och hur får man en grupp människor att lyssna på en.