Utbud föreläsningar

Föreläsning om Företagande

Inom detta ämnesområde föreläser jag om hur du lyckas från start och vilka framgångsparametrar som är viktiga.Föreläsningarna skräddarsy jag utifrån dialog med uppdragsgivaren.

Hur blir din affärsidé ett vinnande koncept ?

Föreläser om hur man går från Idé till verklighet. Hur man konkret tar sig fram från att ha en idé med en produkt, men hur lyckas du nå ut på marknaden med produkten? Anna berättar om sin egen resa och ger konkreta och handfasta tips hur man marknadsför sig och hur man bygger upp det strategiska tankesättet. Vidare så lyfter föreläsningen fram konkreta exempel på hinder som kan uppstå under resans gång och hur man kommer förbi dem.

Nätverkande A och O

Här ger jag konkreta exempel för företag hur viktigt det är att nätverka, hur ska man arbeta i nätverk? hur bygger man upp nätverk? Hur viktigt är det att synas och hur marknadsför du din verksamhet på rätt sätt ! Kvinnor kom ihåg att nätverka!

Min ambition med föreläsningen är att få oss kvinnor att förstå att vi måste hjälpa varandra och delge oss av varandras kompetenser och kunskaper. Viktigt att vi synliggör och lyfter andra kvinnor i arbetslivet. Se varandra som resurser och möjligheter. I arbetet med Jämställdhet är det viktigt att vi kvinnor börjar hjälpa varandra och använder oss mer av våra nätverk. Hur bildar vi nätverk idag ? Hur använder vi oss av nätverk ?

Kvinnligt företagande

Varför benämns det uttrycket? Varför heter det så? Vem har kommit på begreppet kvinnligt företagande? Varför inte säga företagare är vi oavsett om man är kvinna eller man. Jag inspirerar och delger andra mina tankar kring företagande, hur går man tillväga från idé till handling ? Vad skall man tänka på, vilka problem kontra möjligheter stöter man på som företagare.
Inom detta ämnesområde föreläser jag om de olika härskarteknikerna som vi möter i vardagen och arbetet.


Föreläsning om Härskartekniker 

Inom detta ämnesområde föreläser jag om de olika härskarteknikerna som vi möter i vardagen och arbetet.

Jag tar oss igenom under en föreläsning de olika härskarteknikerna på ett roligt och underhållande sätt. Samtidigt med en hög dos av allvar. Visar på konkreta exempel från privatlivet, vardagslivet och yrkeslivet hur vi dagligen möts av de olika härskarteknikerna och hur vi själva utövar dem utan att veta om det själv. Efter föreläsningen kommer deltagarna att bli mer medvetna om teknikerna och lättare i ett tidigt skede kunna hantera dem. Dessutom kommer deltagarna kunna känna igen en härskare och lära sig hur man bemöter den.


Föreläsning om Jämställdhet

Inom detta ämnesområde föreläser jag mycket, har bred erfarenhet av arbete med jämställdhetsfrågor. Föreläsningarna skräddarsy jag utifrån dialog med uppdragsgivaren.Vem bestämmer hur du ska vara som kvinna idag ?

På ett roligt men med en ändå allvarligt sätt föreläser jag om vilka krav som ställs på kvinnor idag, hur fördomar och annat späs på. Hur förväntas det att du ska vara i yrkeslivet, privatlivet ? Vem sätter gränsen, kanske är det vi själva ”kvinnorna” som sätter kraven på oss själva och på våra systrar.

Jämställdheten kommer inte framåt förrän vi kvinnor börjar se varandra som resurser och inte konkurrenter

Vi pratar om att jämställdheten inte kommer framåt, där ser jag ett av problemen att oftast när en kvinna kommer till toppen vill hon sitta där som herren på täppan själv.Vi lyfter inte fram varandra, man ser varandra som hot istället för resurser. Jag vill genom min föreläsning visa på att det behövs ett nytt synsätt och visar på konkreta exempel hur det föder framgång om vi börjar lyfta fram varandra.

Mammarollen

Sen jag blev mamma har jag nog fått livets chock, och nu menar jag inte hur det är att bli mamma utan alla fördomar om hur man förväntas vara och alla goda råd som följer med den. Jag föreläser om hur det är att bli mamma i Sverige 2010! Går det att kombinera mammarollen och karriären, är det okey att vara en karriärist som mamma ?
Inom detta ämnesområde föreläser jag om när livet helt plötsligt tar en annan vändning utan att du själv hade den aningen och helt plötsligt dras mattan under dina fötter bort. Hur går du vidare i motvind och hur ser du över och förbi allt motstånd och övervinner.


Föreläsning Välj glädjen i livet

Inom detta ämnesområde föreläser jag om när livet helt plötsligt tar en annan vändning utan att du själv hade den aningen och helt plötsligt dras mattan under dina fötter bort. Hur går du vidare i motvind och hur ser du över och förbi allt motstånd och övervinner.Våga nå framgång

Föreläser om hur du når framgång. Vilka är dina mål i livet. Här hjälper jag såväl privatpersoner som företag att sätta upp mål och nå dem genom strategiskt och säkert arbetssätt.