2009

POLITIK FRÅN KOMMUNAL NIVÅ TILL EU NIVÅ

Föreläsare
Plats: Mittuniversitetet i Sundsvall, Journaliststudenter
Datum: 2009-12-16


VEM BESTÄMMER HUR DU SKA VARA SOM KVINNA IDAG ?

Föreläsare
Uppdragsgivare: Activera Incentive
Plats: Södra Berget Sundsvall
Datum: 2009-11-06


KVINNLIGT FÖRETAGANDE OCH VIKTEN AV ATT BYGGA NÄTVERK

Föreläsare
Uppdragsgivare: Qraftverqet GT Sundsvall
Plats: Sundsvall
Datum : 2009-09-24


HÅLLBART RESANDE, KLIMAT OCH ENERGI I NORR

Moderator
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västerbottens län/Umeå kommun
Plats: Umeå Folkets hus
Datum : 2009-09.22


BALTIC DAGARNA

Moderator
Plats: Södra Berget, Sundsvall
Datum : 2009-04-02–03


INSPIRATIONSKVÄLL, UNGA FÖRETAGARE

Moderator
Uppdragsgivare : Unga företagarei
Plats : Sundsvall
Datum : 2009-03-30


GO RED

Konferencier
Uppdragsgivare : 1.6 miljoners klubben
Plats : Våningen i Sundsvall
Datum : 2009-03-08


VÄSTERBOTTENSDAGARNA

Moderator
Uppdragsgivare : Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen Västerbotten
Plats : Grand Hotell, Stockholm
Datum : 2009-01-20


NÄRINGSRIKA VÄSTERBOTTEN

Moderator
Uppdragsgivare : Länsstyrelsen i Västerbotten,
Regionrådet och Landstinget i Västerbotten
Datum :2009-01-20