2008

TURISTFORUM

Moderator
Uppdragsgivare : Swedish Lapland
Plats: Turistforum Kiruna 2008-11-06–07
Plats: Luleå Datum: 2006-05-16


NOLIA MÄSSAN

Moderator
Uppdragsgivare : Nolia
Plats : Nolia, Piteå 2008-08-04–10
208-08-04 Familjens dag
2008-08-05 Trädgårdens dag
2008-08-10 Mäss final


NÄTVERK, LEDARSKAP OCH KVINNLIGT FÖRETAGANDE

Moderator
Uppdragsgivare : Projektet Step out
Plats : Luleå 2008-02-18