2007

REGIONALT FORUM

Moderator
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen
Plats : Umeå, 2007-12-12
Plats: Luleå Datum: 2005-03-2I


TJEJMÄSSAN I SUNDSVALL

”Tjejer måste hjälpa varandra istället för att stjälpa varandra”
Föreläsare
Uppdragsgivare : Bilda Utbildningsförbund
Plats : Folkets park, Sundsvall 2007-11-26


KALIX KOMMUN

Moderator
Uppdragsgivare : Kalix kommun
Plats : Kalix , 2007-10-26


JÄMSTÄLLDHET OCH FÖRETAGANDE

Föreläser om jämställdhet och företagande i Turistbranschen
Uppdragsgivare : Magma Barentsdagen
Plats : Kulturens hus, Luleå 2007-10-09


RYMDFORUM

Moderator
Uppdragsgivare : Rymdforum i Sverige
Plats: Rymdforum i Kiruna 2007-09-12–13


HÖGSKOLAN ÖSTRA NORRBOTTEN

Moderator
Uppdragsgivare : Högskolan Östra Norrbotten
Plats: Högskolan Östra Norrbotten 2007-05-28–29


UNGDOMSKONFERENS

Moderator
Plats: Sundsvall Datum: 2007-05-13


JÄMSTÄLLDHETSDAGEN

Moderator
Uppdragsgivare : Norrbottens läns landsting
Plats: Luleå Datum : 2007-04-25