2005

MATEN OCH FOLKHÄLSA

Arrangörer: Hushållningssällskapet i Luleå
Plats: Luleå Datum: 2005-04-17


INTERNATIONELLT JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Arrangörer: Länsstyrelsen, BD län
Plats: Luleå Datum: 2005-03-22


INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Arrangörer: Länsstyrelse, Norrbottens Län, Trevia, Hulkoffgården AB
Internationellt Jämställdhetsarbete
Arrangörer: Länsstyrelsen, BD län
Plats: Luleå Datum: 2005-03-2I


GENDER MAINSTREAMING AS A TOOL FOR REGIONAL DEVELOPMENT BRUSSELS

Arrangörer: Länsstyrelsen i Norrbottens Län,
Västerbottens Län och norra Sverige
Plats: Bryssel Datum: 2004-11-09


UNGDOMSKONFERENSEN

Norrbotten en attraktiv region även för unga
Arrangörer: Länsstyrelsen i Norrbotten
Plats: Luleå Datum:2004-10-13