Sätt upp tydliga mål och var konkret i ditt företagande!

Att ta steget att bli egen företagare kräver en del planering. I min roll som mentor så kommer ofta frågan upp från adepter – I vilken ände börjar jag? Jag har en idé men hur går jag vidare?

Jag brukar börja med att ställa tre frågor.

Vad vill du med ditt ”företagande”?

Vad är du beredd att offra?

Brinner du för din affärsidé?

Jag ska förklara varje del för sig:

Vad vill man med sitt företagande? Här gäller det att tänka noga igenom, vill jag leva på mitt företagande eller vill jag ha mitt företag som en bisyssla. Har jag tänkt igenom vad det innebär att vara företagare? Har jag en strategi? Vet jag vad jag vill? Har jag ett mål i sikte?

Har man inte tänkt igenom affärsidén och har inte en tydlig väg från idé till verklighet, då blir det svårare. Även fast jag är en människa som vågar riska mycket, så har jag tänkt igenom mina val och lagt en tydlig strategi hur jag når mitt mål. Jag har gjort en budget över inkomster och utgifter. Jag har en likviditetsbudget som ger en helhetsbild över året, jag har en säljstrategi och har ett nätverk som jag jobbar tillsammans med. Jag har lagt ett pussel och blir inte vägen spikrak så har jag reservlösningar.

Vad är man beredd att offra? Att ta steget och bli egen ligger det oftast mycket hårt arbete bakom och många gånger blir det en livsstil. Det är inte ett 7-4 jobb, det gäller att prata igenom vad det innebär med berörda parter, dvs. familjen, släkt och vänner. Vad kommer det här att kosta mig ekonomiskt? Har jag möjlighet att leva mer ekonomiskt under en period? Jag har alltid följt den vägen, håll i plånboken och lev inte över dina tillgångar, bygg hellre upp en buffert i ditt företag, bra att ha om man vill expandera verksamheten.

Sen den viktigaste frågan av alla – Brinner du för det du ska sälja, dvs. din affärsidé. Tror du inte själv på idén och din produkt, hur ska du då kunna övertyga andra? En viktig faktor till framgång är att du har glöden och att du är stolt över din affärsidé och din produkt. Viktigt att kunna säga, – Det här är min affärsidé och jag tror på den.

Avslutningsvis skulle jag vilja skriva följande.

– Sätt upp tydliga mål och en vision.

– Var konkret när du säljer din affärsidé- vad har du att erbjuda och varför ska vi välja just ditt företag?

– Paketera affärsidén professionellt när du är ute och säljer din idé. Ex, gör en snygg PowerPoint presentation. Leverera det snyggt och konkret.

–        Fråga dig själv- Vill jag verkligen det här och tror jag på min affärsidé?

Lycka till!