Klättrartekniker

Föreläsningen Klättrartekniker

Klättrartekniker – Den fula vägen till framgång

Här visar jag på hur man använder sig av ett antal klättrartekniker för att nå framgång och hur man på ett mindre passande sätt tar sig och uppåt i hierarkin eller gör sig populär på en arbetsplats bland sina chefer. Jag visar på konkreta exempel från vardagen och sätter det i ett sammanhang där ni kommer att känna igen er, oavsett om man befinner sig i yrkeslivet eller som egenföretagare.